Oisann, du bruker Internet Explorer som er en utdatert nettleser!
For en bedre brukeropplevelse bruk heller en moderne og sikker nettleser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.

Investeringer i SMB selskaper med potensial

Om oss

Hvordan vi tenker

ikon partnerskap

Vi jobber etter en partnerskapsmodell med flat struktur, der vi utfordrer hverandre og tar rasjonelle beslutninger som ett team. Vi tror på åpne prosesser som bygger tillit og gode relasjoner.

ikon lederteam

Våre selskaper skal ha selvstendige lederteam som evner å ta løpende beslutninger som ivaretar alles interesser. Det innebærer at vi har en desentralisert måte å jobbe på, med direkte kommunikasjon som kjerneverdi.

ikon fartssjekk

Vi har et langsiktig fokus som betyr at vi fokuserer på verdiskapning over tid. Vi har i utgangspunktet evighetens perspektiv, og har ingen mål om salg av selskaper.

Hvorfor Axxelerator