Oisann, du bruker Internet Explorer som er en utdatert nettleser!
For en bedre brukeropplevelse bruk heller en moderne og sikker nettleser som Chrome, Safari, Firefox eller Edge.

Strategi

Selskapsstrategi

Axxelerator er et holdingselskap som skal identifisere og investere i majoritetseierskap i etablerte mellomstore selskaper som over tid har bevist god lønnsomhet. Vårt fokus er et langsiktig eierskap basert på kontinuerlig verdiutvikling og vi har derfor ingen mål om salg av selskaper.

Vi ser etter SMB selskaper med solid finansiell historikk, sterke operasjonelle lederteam og håndterbar risiko.

Vi er aktive eiere som vil bygge selvstendige selskaper med kultur for kontinuerlig forbedring og langsiktig verdiutvikling. Vi ser etter selskaper i mange bransjer, men fokuserer på markeder der teamet har tidligere erfaring.

I løpet av en 5 års periode skal Axxelerator bygge opp en diversifisert portefølje av selskaper , og deretter søke børsnotering av holdingselskapet etter 5 – 10 år.  Axxelerator vil fortsette å utvikle datterselskapene og investere basert på kontantstrømmen fra disse.

Kjerneverdier

Vi er opptatt av:

Selvstendighet

Videreutvikle selvstendige bedrifter og lederteam, der vi kan være gode sparringspartnere og støttespillere.

Transparens

Kommunisere direkte om utfordringer og muligheter og dermed tilrettelegge for effektive beslutninger.

Kremmerånd

Ta mulighetene når de er der og ha stor gjennomføringskraft i realisering av disse.

Forbedring

Bidra til å etablere og følge opp prosesser som sikrer kontinuerlig forbedring og verdiutvikling.

Investeringskriterier

Vi ser etter norske små og mellomstore selskaper med solid finansiell historikk, sterke lederteam og håndterbar risiko: 

1. Eierskap
Vi ønsker kontrollerende eierandeler i mellomstore selskaper med hovedkontor i Norge, men gjerne med virksomhet utenfor Norge.

2. Finansiell profil
Selskaper med god lønnsomhet, høy kapitaleffektivitet og robust kontantstrøm –typisk EBITA 15-40 MNOK, er interessante for oss.

3. Selskapets livssyklus
Vi investerer i veletablerte forretningsmodeller i et stabilt eller voksende marked.

4. Ledelsen
Vi ser etter sterke og selvstendige lederteam med kremmerånd og stor gjennomføringskraft.

5. Risiko
Vi har fokus på å begrense omfanget av ikke-kontrollerbare risikofaktorer og jobber alltid med muligheter for risikoreduserende tiltak.

Bærekraft

Vi forplikter oss til at våre bedrifter skal følge FNs bærekraftsmål. Langsiktig eierskap forutsetter at relevante mål er en integrert del av virksomhetene. Vi fronter ikke bærekraftsmålene som en driver for våre investeringer, men de er en integrert del av vår tilnærming. Vi påser at selskapene vi investerer i følger etiske normer og regler, og sørger for at bærekraftsmålene blir en naturlig del av virksomheten, inkludert rapportering på relevante temaer.

Samfunnsansvar

I Axxelerator handler samfunnsansvar om hvordan vi skaper verdier i forhold til ansatte, kunder, investorer, myndigheter og samfunnet generelt. Vi er helt avhengig av tilliten fra alle disse for at vi skal sikre langsiktig verdiskaping og lønnsomhet. Samfunnsansvar er derfor en integrert del av vår tilnærming.

For vurderinger rundt Åpenhetsloven se link her.

Code of Conduct

Code of Conduct er Axxelerators rammeverk for etikk og verdier, og er vårt fundament for forventninger, forpliktelser og krav til hvordan vi skal opptre. Du finner mer informasjon her.

Selskapsstyring

For oss dreier dette seg om å etablere og etterleve fornuftige retningslinjer som skal hjelpe eiere, styret og ansatte i å forvalte og utvikle selskapets investeringer på best mulig måte, utover gjeldende lovgivning.

Vi ønsker derfor å få kjennskap til kritikkverdige forhold relatert til alle våre virksomheter. Axxelerator ønsker å få vite om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, vårt samfunnsansvar, vår "Code of Conduct", og/eller andre forhold som svekker vårt omdømme. Vår varslingskanal finner du her.